Barneveld

notuleren@viagoos.nl

+31 (0)6 27046491

Notuleren van iedere
vergadering

Net zoveel vergadersoorten als zangverenigingen
In 2021 is meer dan ooit gebleken hoe belangrijk verslaglegging is. Het woord ‘notulen’ is nog nooit zo vaak misbruikt en verkeerd uitgesproken (Ja, ooit lag de klemtoon op No), dankzij de ophef over een paar uitgelekte aantekeningen van de ‘Verkenners’ en de commotie in de Tweede Kamer over gespreksverslagen in de Ministerraad. Dus: het is iedereen duidelijk dat notuleren een vak is.

Niet iedere vergadering of bijeenkomst vraagt om een woordelijk verslag. Onze notulisten beheersen het totale werkveld:

  • Transcriptie (woordelijke verslaglegging)
  • Samenvatting en actiepunten
  • Alleen actiepunten.

Zelf terugluisteren?

Waar nodig laten we een audio-opname meelopen, met respect voor de privacywetgeving uiteraard.
Naar keuze kunt u een beroep doen op een vaste of last minute notulist. Onze kwaliteit blijft hetzelfde.
Het ambacht blijft hetzelfde, maar er zijn wel smaakverschillen. Zo functioneert de een het best in de formele omgeving van de (semi-)overheid. Of het nu een lokale raadsvergadering is of juist een landelijke uitvoeringsorganisatie. Een ander voelt zich als een vis in het water in een zakelijk-commerciële omgeving. Ook daar lopen de smaken uiteen: van de informele directievergadering in een familiebedrijf tot een bestuursvergadering van de Raad van Commissarissen in het MKB. Tenslotte worden er in ons land talloze Algemene Ledenvergaderingen gehouden; door goede doelen, sportorganisatie en de lokale muziekvereniging.
zelf terugluisteren